Usuwanie duplikatów w Excelu

arkusze kalkulacyjne

Microsoft Excel posiada zdolność sprawdzania tekstu po wzlędem aplikacji treści. Jeśli w Twojej tabeli bądź pojedynczej kolumnie znajdują się powtarzające się kwoty, to możesz je natychmiast usunąć za pomocą opisywanej opcji.

Usuń duplikat z jednej kolumny

1. Zaznacz ją całą, najlepiej z nagłówkiem. Nie całkowitą kolumnę arkusza chociaż, to także możesz przygotować, jeżeli wiesz co robisz, ale kolumnę swoich zawartości.
2. Idź na wstążce do zakładki Dane i skieruj się do Usuń duplikaty.
3. W oknie, które się otworzy, możesz na dole zastosować, z których kolumn arkusza, pośród wybranych, będą szukane duplikaty. W tym przypadku mamy tylko jedną kolumnę, więc nie ma wyjścia, musi znajdować się wybrana.
4.Jeśli wybrano kolumnę z wierszem nagłówkowym to upewnij się , że opcja Moje następujące mają następujące nagłówkowi jest wybrana.

Dlaczego ta opcja jest taka ważna? Zastanów się, kiedy zdarzy się sytuacja w której podkreślasz filar, bez nagłówka. W oknie usuwania duplikatów określasz opcję Moje dane zawierają wiersze nagłówkowe. W tym momencie nawet ujrzysz jako Twoje pierwotne wyznaczenie przesuwa się na temat jedną z komórek Excela w dół, czyli pomija pierwszą z komórek, która traktowana jest jak nagłówek. Jeżeli miejsce z tego wiersza nagłówkowego pojawi się gdzieś w tej kolumnie, to tak naprawdę będą jej dwie kopie – pojedyczna, potraktowana jak nagłówek a także jedna znaleziona w pozostałej części kolumny.

Usuń duplikat z wielu kolumn

Następnie pomyśl, że posiadasz całą tabelę danych. Zdarza się, iż niektóre wiersze się powtarzają i z jakiegoś powodu chciałbyś je wymazać. Dążenie istnieje takie, że chciałbyś je wyłączyć, wyłącznie wtedy gdy ściśle każda wartość z wiersza powtarza się

Wybierasz całkowitą tabelę Excela, najlepiej z wierszem nagłówkowym.
Przejdź następnie na wstążce do zakładki Dane i przejdź do Usuń duplikaty.
W oknie, które się otworzy, możesz na dole wybrać, z których kolumn arkusza, pośród wskazanych, zostaną szukane duplikaty. Jeśli chciałbyś, aby wiersz był traktowany jako reprodukcja  to w takim razie, gdy powtarzają się całe jego kwoty pozostaw zaznaczone wszystkie kolumny. Czyli w tym miejscu , ustawiasz co będzie traktowane jako duplikat, natomiast nie z których kolumn zostaną usuwane komórki. To, z których kolumn zostaną usuwane komórki, zależy od tego, jak wszystkie kolumy zaznaczono na samym początku, przed otwarciem tego okienka. Zwykle nie miałoby sensu usuwanie komórek tylko z niektórych kolumn – jeśli już usuwasz jest to z całej zaznaczonej tabeli.
Jeżeli wyselekcjonowano kolumnę z wierszem nagłówkowym to upewnij się , iż opcja Moje poniższe mają wiersze nagłówkowe jest określona. Dowolnie,

Sortowanie danych w tabeli Excel

Znaczący udział wysiłku w programie Excel opiera się na zakresach danych. Dane trzeba niekiedy porządkować w należytej hierarchii, porządkować ich sekwencja – to robi sortowanie, odmienia sekwencja wierszy w tabeli bądź ewentualnie kolumn arkusza w tabeli. Nie myl go z filtrowaniem. Zmiana kolejności wykonuje się często na jeden z dwóch sposobów – za pomocą przycisków uporządkowania lub z użyciem autofiltru.
Czytaj dalej Sortowanie danych w tabeli Excel

Filtrowanie według koloru

Jeżeli w tabeli znajdują się komórki z kolorowym tłem bądź czcionką to możesz je wyselekcjonować.

Możliwości filtrowania według koloru odnajdziesz w autofiltrze. Możliwe jest jedynie filtrowanie stosowanie do zabarwienia komórki bądź barwy czcionki. Jeśli w kolumnie w której kliknięto autofiltr, mieszczą się komórki z kolorowym tłem lub kolorową czcionką, to te pojawią się po „Filtruj zgodnie z barwą”.

Czytaj dalej Filtrowanie według koloru