Sortowanie danych w tabeli Excel

Znaczący udział wysiłku w programie Excel opiera się na zakresach danych. Dane trzeba niekiedy porządkować w należytej hierarchii, porządkować ich sekwencja – to robi sortowanie, odmienia sekwencja wierszy w tabeli bądź ewentualnie kolumn arkusza w tabeli. Nie myl go z filtrowaniem. Zmiana kolejności wykonuje się często na jeden z dwóch sposobów – za pomocą przycisków uporządkowania lub z użyciem autofiltru.
Czytaj dalej Sortowanie danych w tabeli Excel

Filtrowanie według koloru

Jeżeli w tabeli znajdują się komórki z kolorowym tłem bądź czcionką to możesz je wyselekcjonować.

Możliwości filtrowania według koloru odnajdziesz w autofiltrze. Możliwe jest jedynie filtrowanie stosowanie do zabarwienia komórki bądź barwy czcionki. Jeśli w kolumnie w której kliknięto autofiltr, mieszczą się komórki z kolorowym tłem lub kolorową czcionką, to te pojawią się po „Filtruj zgodnie z barwą”.

Czytaj dalej Filtrowanie według koloru