Komentarze w arkuszu Excel

Podobnie jak w innych programach pakietu Office, również w Excelu możliwe jest dodawanie komentarzy, które ułatwiają komunikację pomiędzy użytkownikami arkusza. Dzięki nim można do poszczególnych komórek dodać notatki, dające więcej informacji na temat zawartości komórek.

Jak rozpoznać komórkę z komentarzem? Jest ona oznaczona czerwonym wskaźnikiem widocznym w jej rogu. Ustawienie wskaźnika myszy na komórce powoduje wyświetlenie komentarza. Przeczytaj więcej na temat operacji na komórkach w programie Excel.

Jak dodać komentarz?

  1. Zaznacz komórkę, w której chcesz wstawić komentarz.
  2. Przejdź do zakładki Recenzja i w grupie narzędzi komentarze wybierz opcję Nowy komentarz. Możesz również użyć skrótu klawiszowego Shift + F2 lub kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw komentarz.
  3. W treści komentarza (żółty dymek) wpisz odpowiedni tekst.
  4. Po kliknięciu na zewnątrz pola komentarza dymek z komentarzem zniknie, natomiast pozostanie widoczny czerwony wskaźnik informujący o tym, że w danej komórce znajduje się komentarz. Aby wyświetlić komentarz, umieść kursor myszy nad nim.

Edytowanie komentarza

W dowolnym momencie możesz zmienić treść umieszczonego w arkuszu komentarza. W tym celu:

  1. Zaznacz komórkę z komentarzem, który chcesz edytować.
  2. Przejdź do zakładki Recenzja i w grupie Komentarze wybierz opcję Edytuj komentarz.
  3. Zmień w odpowiedni sposób tekst komentarza w polu tekstowym.

Usuwanie komentarza

Jeżeli podczas pracy z arkuszem okaże się, że dany komentarz nie jest już potrzebny, możesz w prosty sposób go usunąć. W tym celu:

  1. Zaznacz komórkę z komentarzem.
  2. Przejdź do zakładki Recenzja i w grupie narzędzi komentarze wybierz opcję Usuń. Możesz także kliknąć komórkę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń komentarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *